Soon (ENG/LV/RU)

€20.00

Noslēdzoties Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) starpgadu programmai, tiek laists klajā mākslas izdevums “Drīz” (2020) – veltījums Rīgas centram pieguļošajām apkaimēm un ielu mākslai. Grāmatā apkopotas četru atšķirīgu formātu pastaigas. Redaktore Ieva Laube apsekojusi arhitekta Nikolaja Hercberga fotogrāfijas par 20. gadsimta starpkaru perioda Rīgu un kas no tās palicis pāri šodien. Fotogrāfs Pēteris Vīksna fiksējis kā “pagaidu risinājumi” pilsētvides pielabošanā pārtop par patinas klātu Rīgas ikdienību. Mākslinieks Oskars Pavlovskis vēsturisko strādniecības apkaimju tagadējos iedzīvotājus portretējis wheat-paste tehnikā uz ēku ugunsmūriem un pagalmu žogiem, ar tēmturi “mikropilsonis”. Vents Vīnbergs krājumam uzticējis savas dienasgrāmatas ierakstus, ar topogrāfiskiem sazemējumiem – Atgāzene, Beberbeķi, Mangaļsala… Krājuma veidotāju pastaigām vietumis pārklājoties, katra redzespunkts ļauj pilsētas kultūrslāņos pamanīt atšķirīgus segmentus. To neviendabīgie saaugumi, negaidītās simbiozes vai, gluži pretēji, autonomās līdzāspastāvēšanas formas atrodamas arī grāmatas struktūrā. Grāmatas mākslinieciskā noformējuma autors Aleksejs Muraško.

[ENG] The conclusion of the inter-season programme of the Riga International Biennial of Contemporary Art (RIBOCA) sees the launch of an art publication entitled Soon (2020)‒ a tribute to Riga neighbourhoods adjacent to the city centre and to street art.
The book comprises four strolls through the city of very different formats. Editor Ieva Laube presents a selection of photographs of 20th century interwar Riga by the architect Nikolajs Hercbergs and the parts of it extant today. Photographer Pēteris Vīksna has caught “temporary solutions” for provisionally improving the Riga cityscape, transformed into patinated mundaneness. Artist Oskars Pavlovskis portrays the present inhabitants of the historical working-class neighbourhoods as paste-ups on building facades, gates and courtyard walls with the hashtag #mikropilsonis ‒ microcitizen. Vents Vinbergs has entrusted his diary entries to the anthology with topographic specifications – for Atgāzene, Beberbeķi, Mangaļsala… As the strolling routes of the authors occasionally overlap, each vantage point allows detecting different segments of the city’s cultural layers. Their uneven concrescences, unexpected symbioses or, on the contrary, forms of autonomous co-existence can also be seen in the structure of this book.

Title: Soon
Publisher: RIBOCA
Pages: 159
Size: 17 x 24 cm
Release date: 2020

Soon (ENG)

Drīz (LV)

Soon (RUS)

Please note that your order will be complete only with the payment of the shipping costs. Please select shipping costs option below, corresponding to the country of destination. In case you wish to pick up the order yourself at the ISSP Gallery, please contact us at shop@issp.lv.

Shipping costs

It will take 1-3 working days to dispatch the shipment. The parcel will be sent by a regular non-registered mail. Delivery can take up to 14 days for EU and 30 days overseas. If you have questions or would like a faster delivery option, please contact us at shop@issp.lv.