Sasha Huber & Petri Saarikko. Dziedināšana Remedies

€20.00

Dziedināšana Remedies (2018) ir grāmatas formā īstenots mākslinieciskās izpētes projekts. Grāmata iedalīta trīs nodaļās – DZIMŠANA, DZĪVE un MIEGS –, kurās iztirzātas vietējā mērogā praktizētas un godā turētas pirtošanās tradīcijas, ārstniecības metodes, dziedināšanas prakses, buramvārdi un šūpuļdziesmas.
Pirmās divas nodaļas tuvāk apskata senlatviešu pirts rituālu kā plaši pielietotu tautas dziedniecības praksi. Pirts ir ķermeņa, prāta un gara attīrīšanās telpa, kas līdzinās somu saunai vai krievu baņjai. Tā ir vieta, kur gadsimtiem ilgi tikušas pieņemtas dzemdības, ticis aprūpēts ķermenis un kopts cilvēka dzīvesspēks. Grāmatā dokumentētas dziedināšanas prakses, iekļautas ilustrācijas, fotogrāfijas, stāsti un liecības no tiem, kuri joprojām praktizē šīs autentiskās un dažkārt tik noslēpumainās ārstniecības prakses.

Dziedināšana Remedies ir pirmās Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA1) Viss bija mūžīgs līdz pārstāja tāds būt pasūtījums (Kuratore Katerina Gregos).

[ENG] Dziedināšana Remedies (2018) is an artistic research project, materialised into the form of a book that reveals itself in three chapters – BIRTH, LIFE and SLEEP, touching upon the locally practiced and valued pirts culture, remedies, healing practices, charms and lullabies.
The first two chapters take a closer look on the ancient Latvian pirts ritual as a form of commonly shared healing remedy. Pirts is a cleansing space for the body, mind and spirit, similar to the Finnish sauna or Russian banya. It is the place where for centuries life has been welcomed into the world, the body – cured, and the vitality – strengthened. The book includes documentations of remedial practices, illustrations, photographs, and testimonies from those who still practice these authentic and sometimes mystic remedial traditions.

Dziedināšana Remedies was commissioned by the 1st Riga International Biennial of Contemporary Art (RIBOCA1) Everything Was Forever Until It Was No More, curated by Katerina Gregos.

Author: Sasha Huber & Petri Saarikko
Title: Dziedināšanas Remedies
Publisher: Rīga International Biennal of Contemporary Art
Pages: 208
Size: 15,3 x 20,2 cm
Release date: 2018

Please note that your order will be complete only with the payment of the shipping costs. Please select shipping costs option below, corresponding to the country of destination. In case you wish to pick up the order yourself at the ISSP Gallery, please contact us at shop@issp.lv.

Shipping costs

It will take 1-3 working days to dispatch the shipment. The parcel will be sent by a regular non-registered mail. Delivery can take up to 14 days for EU and 30 days overseas. If you have questions or would like a faster delivery option, please contact us at shop@issp.lv.