Glass Strenči

€55.00

Grāmata "Stikla Strenči" tapusi no unikāla sava laikmeta dokumenta — labi saglabātām stikla fotoplatēm, kurās iemūžināti starpkaru perioda Strenču iedzīvotāju ikdienas un svētku mirkļi. Tie ir gandrīz 13 tūkstoši stikla negatīvu, kas tapuši Strenčos vairāk nekā 40 gadu garumā starpkaru periodā un padomju gados. Grāmata «Stikla Strenči» ir nozīmīgs izdevums arī starptautiskā kontekstā — šī ir, iespējams, labākā no zināmajām starpkaru Eiropas dzīves vizuālajām dokumentācijām. Grāmatā izmantotie attēli nāk no Strenču fotodarbnīcas arhīva, kas glabājas Latvijas Fotogrāfijas muzeja krājumā.

[ENG] The book "Glass Strenči" contains unique documentation of a bygone era — well preserved glass photoplates that capture the everyday and festivities of the residents of Strenči in the interwar period. There are nearly 13 thousand glass negatives from the Strenči photography workshop from over 40 years in the interwar period and the Soviet years. The book «Glass Strenči» is important in the international context as well — it is perhaps the best known visual documentation of the European interwar period.The images used in the book were collected from the Strenči photography workshop archives, which are preserved in the Latvian Museum of Photography.

Title: Stikla Strenči
Publisher: Orbita
Size: 33.6 x 24.1 cm, 200 pages
Edition: 500
Release date: 2019

Please note that your order will be complete only with the payment of the shipping costs. Please select shipping costs option below, corresponding to the country of destination. In case you wish to pick up the order yourself at the ISSP Gallery, please contact us at shop@issp.lv.

Shipping costs

It will take 1-3 working days to dispatch the shipment. The parcel will be sent by a regular non-registered mail. Delivery can take up to 14 days for EU and 30 days overseas. If you have questions or would like a faster delivery option, please contact us at shop@issp.lv.