Māksla un aktīvisms iesācējiem

Projekts "Māksla un aktīvisms iesācējiem" 2021. gadā Latvijā popularizēs izpratni par mākslas un aktīvisma mijiedarbību un veicinās mākslas lomu sabiedrībai svarīgu sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu atspoguļošanā un diskusijas veidošanā.
Projektā iecerēts informēt plašāku sabiedrību, aktīvistus un māksliniekus par mākslas un aktīvisma sasaisti un mākslas sociālo lomu, pieiesaistot iedvesmojošus un zinošus ekspertus publisko lekciju ciklā.
Otrkārt, projektā paredzētajā apmācību jeb mentoringa programmā piedalīsies mākslinieki un aktīvisti, kas tiks izglītoti par iespējamiem veidiem un stratēģijām, kā radoši uzrunāt sabiedrību, rosinot diskusiju par svarīgām tēmām, un pielietot iegūtās zināšas praksē, veidojot mākslas projektus jeb akcijas, kas atspoguļos viņiem būtiskas, sabiedrībā aktuālas tēmas. 

Projekta norises laiks: 2021. gada aprīlis – novembris. 

Lekciju cikls "Par mākslu un aktīvismu":
21.04.2021. 18.30 J. Jordan (FR) - Visam pa vidu: māksla un aktīvisms, daba un kultūra, vīrišķais un sievišķais – radošas sacelšanās nebinārās vadlīnijas (angliski)
12.05.2021. 18.30 Lolita Tomsone – Māksla ar nemieru (latviski)
15.06.2021. 18.30 Krista Burāne – Artivisms Latvijas performatīvajās mākslās. No kauna līdz triumfam (latviski) 
29.06.2021. 18.30 Airi Triisberg (EE) – Krustcelēs starp aktīvismu un laikmetīgo mākslu (angliski) 

Noslēguma pasākums 14.10. Free Riga (Puškina 11, Lastādijas kvartālā)
18.30 Sienas gleznojuma "Māte Daba" atklāšana Lastādijas kvartālā (projekta autores Aurēlija Auzere, Santagora, Gerda Embure, Johanna Lohrengel)
19.00 – 21.00 Diskusija par mākslas sociālo atbildību (projekta dalībnieki, uziacinātie mākslinieki u.c., moderē Lolita Tomsone)

ISSP Iedvesmas un mentoringa "Māksla un aktīvisms" programmas ietvaros tapa sienas gleznojums “Māte Daba” Lastādijas kvartālā. Mākslas darba mērķis ir atgādināt par cilvēka nepārtraukto saikni ar dabu ir šīs mijiedarbības svarīgumu pilsētvidē. Projekta autores - Aurēlija Auzere, Santagora Lavander, Johanna Lohrengel un Gerda Embure - uzskata, ka Rīgā ir nepieciešama publiski pieejama māksla. Māksla publiskajā vidē ne tikai padara pilsētu estētiskāku un interesantāku, bet arī spēj uzrunāt ikvienu sabiedrības grupu, ieskaitot tos, kas tik bieži neapmeklē izstādes un muzejus un nav pazīstami ar mākslas dažādajām izpausmēm. Projekts ir draudzīgs aicinājums aizdomāties par attiecībām ar dabu un dzīvo - tepat, pilsētā. Pateicamies par atbalstu: Velostacijai, Lastādijas kvartālam, KRASO Foundation.

Iedvesmas un mentoringa programma Latvijas māksliniekiem un aktīvistiem "MĀKSLA UN AKTĪVISMS TAISNĪGĀKAI PASAULEI"
2021. gada jūnijs – oktobris
Pieteikšanās dalībai programmā bija atvērta līdz 23. maijam.

 


Projekta partneri: New VisionsKaņepes Kultūras CentrsJaunatnes organizācija "Protests"
Projektu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem..