Atvērta pieteikšanās iedvesmas un mentoringa programmai māksliniekiem un aktīvistiem

Iedvesmas un mentoringa programma Latvijas māksliniekiem un aktīvistiem
"Māksla un aktīvisms taisnīgākai pasaulei"
2021. gada jūnijs – septembris 

Mākslinieki, aktīvisti un citi radošie aicināti pieteikties dalībai programmā līdz 23. maijam.


PAR PROGRAMMU

Šī programma paredzēta dažādu jomu māksliniekiem un radošām personām, kā arī aktīvistiem – tiem, kas jau piedalās sociāli politisku akciju veidošanā taisnīgākai sabiedrībai, vai vēlas to darīt nākotnē.
Dalībniekiem vairāku mēnešu garumā būs iespēja padziļināti pētīt mākslas un aktīvisma attiecības, mākslas lomu sociālā un ekoloģiskā taisnīguma veicināšanā un apzināt rīkus un stratēģijas radošu risinājumu īstenošanai, kā arī veidot nelielus projektus jeb akcijas, kas vērstas uz labākas sabiedrības veidošanu šaurākā vai plašākā nozīmē. Programmas otrajā posmā dalībnieki īstenos savas radošā aktīvisma iniciatīvas individuāli vai sadarbībā ar citiem grupas dalībniekiem. 

Programmu veido vairāki posmi:
- Divu dienu meistardarbnīca Cēsīs, Ruckā, 18.–19. jūnijā * (skat. programmu zemāk). 
- Tikšanās ar mentoriem Rīgā – dalībnieku akciju/iniciatīvu plānošana (jūlijā).* 
- Praktiskā darba un konsultāciju posms – dalībnieki grupās vai individuāli īsteno savas akcijas/iniciatīvas, saņemot padomus un atbalstu no mentoriem konsultāciju formātā (jūlijs – septembris).
- Noslēdzošā tikšanās/prezentācija Rīgā (septembris).* 
* NB! Meistardarbnīca un papildu tikšanās Rīgā paredzētas klātienē, taču norises laiks formāts būs atkarīgs epidemioloģiskās situācijas valstī; organizatori informēs visus interesentus.

Programmu vadīs kolektīvs new visions – Liene Jurgelāne un Agņeška Bulačika – kas veido izglītojošas pieredzes mākslas/kultūras un taisnīguma jomā.

Programmas pamatvaloda – angļu, ar iespēju iegūt palīdzību un atbalstu arī latviešu un krievu valodā.

Pateicoties Sabiedrības Integrācijas Fonda atbalstam, dalība programmā ir bez maksas. Dalībnieki ir atbildīgi par nokļūšanu darbnīcas un semināru norises vietās un savu projektu/akciju īstenošanas izmaksām. 


Meistardarbnīcas programma Ruckas mākslas rezidencē, Cēsīs, 18.–19. jūnijs *

1. diena
- Māksla / Aktīvisms: pirmie soļi – ko mēs saprotam ar jēdzieniem “māksla” un “aktīvisms”; to saskares punkti, izpausmes un prakses.
- Es esmu – dalībnieku personīgo stāstu pētīšana rotaļīgā un radošā ceļā – prasmes, pieredze un degsme. 
- Mēs esam – varas attiecības, netaisnīgums un dažādie izpausmes veidi. Mūsu vieta un loma tā uzturēšanā un pārveidošanā.
- Mūsu loma pārmaiņu veicināšanā. Atskatīšanās uz situācijām, kad mūsu rīcība veicinājusi pārmaiņas. Izmaiņu, ko vēlamies panākt, kartēšana.

2. diena
- Komandu veidošana mākslinieciskām intervencēm; pirmo ideju attīstīšana.
- Rīki pārmaiņu veicināšanai – informācijas apmaiņa par piemērotākajiem rīkiem un stratēģijām radošajam aktīvismam.
- Stratēģiskā plānošana – konkrētu stratēģiju izstrādāšana, lai īstenotu pārmaiņu iniciatīvas.
- Nākamie soļi pēc meistardarbnīcas beigām.

* ​NB! Programmas datumi vai norises formāts var mainīties atkarībā no epidemioloģiskās situācijas.


Programmas vadītāji 
Kolektīvs new visions (Liene Jurgelāne un Agņeška Bulačika (LV/PL/DE), kas veido izglītojošas pieredzes mākslas/kultūras un taisnīguma jomā. new visions darbības pamatā ir pieci principi: apzināšanās, ka viss ir savstarpēji saistīts, holistiska pieeja, solidaritāte, iztēle un mīlestība kā pārmaiņas nesoša rīcība. Mācību procesā tas nozīmē darbnīcas, kas aicina dalībniekus līdzdarboties ar prātu, ķermeni un emocijām, izmanto rotaļīgumu un radošumu kā būtiskus instrumentus, lai iztēlotos citas iespējamās pasaules, un piedāvā uz darbību vērstus rīkus un stratēģijas pārmaiņu veicināšanai. Kolektīvs izveidojies ilgstošas sadarbības rezultātā starp Agņešku Bulačiku un Lieni Jurgelāni. Agņeška un Liene daudzus gadus strādājušas mākslas/kultūras un izglītības jomās, gan veidojot un attīstot dažādas mācību programmas, gan kā mākslinieces un kuratores iesaistoties radošā un kultūras darbā virknē kultūras un sabiedrisku iniciatīvu.
Vairāk info: www.newvisions.me 


Kas var pieteikties 
- Mākslinieki, aktīvisti un citi radošie, kā arī tie, kam ir interese iesaistīties kādā sabiebrībai aktuāla jautājuma risināšanā (iepriekšēja pieredze aktīvisma akcijās nav obligāta);
- Minimālais vecums – 18;
- Prasmes komunicēt angļu valodā (darbnīcas pamatvaloda);
- Iespēja būt klāt visas programmas sadaļās – gan darbnīcā gan follow-up tikšanās. 
Paredzēts, ka programmā piedalīsies līdz 20 dalībnieku. 


Kā pieteikties 
Sūtiet epastu uz office@issp.lv, norādot pie nosaukuma “Pieteikums – māksla un aktīvisms”, un iekļaujot:
- nelielu informāciju par sevi,
- iepriekšējo pieredzi ar mākslu un/vai aktīvismu, ieskaitot saiti uz realizētajiem projektiem (iepriekšēja pieredze nav nepieciešama dalībai, bet ja tāda ir, ļoti labi!),
- motivāciju dalībai programmā. 
Pieteikšanās termiņš: 23. maijs, 2021.


Mentoringa programma ir daļa no projekta “Māksla un aktīvisms iesācējiem”, kas tapis ar mērķi veicināt izpratni par mākslas un aktīvisma mijiedarbību un popularizēt mākslas lomu sabiedrībai svarīgu sociālu, ekonomisku un politisku jautājumu atspoguļošanā un diskusijas veidošanā. 

Organizē: ISSP
Partneri: new visions, Kaņepes Kultūras Centrs, Jaunatnes Organizācijas “Protests”, Ruckas Mākslas rezidence.
Pasākumu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

“Šis nav veikals” finisāža

Ceturtdien, 22. jūlijā, plkst. 18.00 aicinām uz ISSP Skolas absolventu izstādes “Šis nav veikals” finisāžas pasākumu. Vakara programmā – tikšanās ar jaunajām māksliniecēm, ekskursija izstādē, kolāžas darbnīca pieaugušajiem un bērniem, sarunas un mūzika.

Izstāde Elizabetes ielā 87 apskatāma vēl tikai līdz sestdienai, 24. jūlijam.

SELF PUBLISH RIGA 2021 winners announced!

We are excited to announce the winners of the SELF PUBLISH RIGA 2021 dummy contest! The first prize goes to “An ordinary story” by Nadezhda Ermakova (Russia) and the prize for the best Baltic dummy is awarded to “Half Houses” by Inga Navickaitė-Drąsutė (Lithuania). Congratulations to the winners and authors of the shortlisted dummies! 

Par mākslu un aktīvismu :: Krista Burāne – Artivisms Latvijas performatīvajā mākslā

15. jūnijā plkst. 18.30 aicinām tiešsaistē pievienoties režisores, dramaturģes un starpdisciplināru mākslas projektu autores Kristas Burānes stāstījumam "Artivisms Latvijas performatīvajā mākslā. No kauna līdz triumfam". Tajā Burāne spriedīs par to, kāpēc artivisms un sociāli aktīvi mākslas procesi Latvijā joprojām ir reti sastopami, un aplūkos tos retos darbus, kuros tas izpaužas.

On Art and Activism :: Airi Triisberg – Activism and contemporary art in the Baltics

Attention – Airi Triisberg's lecture will take place on 29 June! We continue a series of lectures on art and activism with an online talk by Estonian curator, art critic and educator Airi Triisberg “The entanglements of alter-globalisation movement and contemporary art in the Baltic region”.

Tiešsaistes lekcija mākslai un aktīvismam veltītajā ciklā no igauņu kuratores, rakstnieces un pedagoģes Airi Trīsbergas – “Alternatīvās globalizācijas kustības un laikmetīgās mākslas krustpunkti Baltijā”. Lekcija pārcelta – tā notiks 29. jūnijā plkst. 18.30!

SELF PUBLISH RIGA 2021

No 1. jūnija līdz 1. jūlijam ISSP Galerijā skatāma SELF PUBLISH RIGA izstāde, kas piedāvā iepazīties ar vairākām grāmatu kolekcijam: "Paris Photo – Aperture PhotoBook Awards" 2020, "Africa in the Photobook", "Nordic Dummy Award", Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pēdējo gadu fotogrāmatas, kā arī labākie konkursam iesūtītie fotogrāmatu maketi un Annas Volkovas īpaši veidotā instalācija “Stikla Strenči dažos vārdos”. SELF PUBLISH RIGA ir viens no galvenajiem Rīgas Fotomēneša notikumiem, kas veltīts fotogrāmatām un pašizdošanai.

From June 1 until July 1 the ISSP Gallery will host the SELF PUBLISH RIGA 2021 exhibition of several fascinating photobook collections and a special installation dedicated to the "Glass Strenči". The event is dedicated to photobooks and self-publishing and is one of the main events of Riga Photomonth.

Par mākslu un aktīvismu :: Lolita Tomsone – Māksla ar nemieru

12. maijā plkst. 18.30 aicinām tiešsaistē klausīties Žaņa Lipkes muzeja direktores un aktīvistes Lolitas Tomsones stāstījumu “Follow your screams jeb Māksla ar nemieru”.
Lolita dalīsies ar spilgtākajiem “skaļās mākslas” piemēriem – mākslas akcijām, kas pēdējo gadu laikā reaģējušas uz akūtām netaisnībām Krievijā, Palestīnā un citās sociāli un politiski sarežģītās pasaules vietās.

Masterclass Text & Image (edition 2)

NB! One place for the group starting 16th June is available!
Do you have a complete (or almost complete) photographic project, where you are struggling to include text? We will be repeating the practical online masterclass "Text and Image, Image and Text" with writer and educator Jörg Colberg in June - July 2021. During the 8 week masterclass, participants will work on deeper understanding the relationship between text and image, and finding the best way to include text into their personal project. Applications to the course will be accepted until the group is complete.  

On Art and Activism :: J. Jordan – In-between Everything

On April 21, 18.30 we start a series of lectures on art and activism with an online talk by the 'magician of rebellion', co-founder of Reclaim The Streets movement J. Jordan (FR) - "In-between Everything: art and activism, nature and culture, male and female – a non-binary guide to creative rebellion”.

21. aprīlī plkst. 18.30 aicinām uz 'dumpju burvja', Reclaim the Streets kustības līdzdibinātāja J. Jordana tiešsaistes lekciju “Visam pa vidu: māksla un aktīvisms, daba un kultūra, vīrišķais un sievišķais – radošas sacelšanās nebinārās vadlīnijas”.

ISSP Riga Residency July–December 2021 open for applications!

NB! APPLICATION DEADLINE EXTENDED TO MAY 4, 2021.

ISSP continues to offer international mobility opportunities for artists even in the times of Covid-19 – the ISSP Riga Residency is open for applications for the period July – December 2021!
The Residency provides an opportunity for concentrated work on a personal project informed by interaction with Riga and its residents or much needed time to rethink and complete ongoing work. We welcome photographers, artists and curators interested in exploring the local social and cultural context. Longer stays of 2 - 3 months are recommended for 2021. Application deadline – April 25 (deadline extended to May 4, 2021)
More about the residency and applications HERE.

SELF PUBLISH RIGA 2021 – submit your photobook dummy!

Despite the current circumstances, we are determined to organise the fifth SELF PUBLISH RIGA edition this year as part of Riga Photomonth 2021, whatever form the event might take, and we are waiting for your book dummies till May 17th 2021. The author of the winning dummy will be awarded an exhibition at the ISSP Gallery. Additionally, we have teamed up with a top service provider FineArtPrint to grant credit towards printing and framing to the author of the best dummy from the Baltic states.

Aicinām fotogrāfus un māksliniekus iesūtīt fotogrāmatu maketus un pašu veidotas, vēl nepublicētas fotogrāmatas starptautiskajam konkursam SELF PUBLISH RIGA 2021, kas notiks Rīgas Fotomēneša ietvaros. Uzvarētājam būs iespēja izstādīt savu autorprojektu ISSP Galerijā, labākā grāmata no Baltijas valstīm saņems dāvanu karti drukai un noformējumam no FineArtPrint, kā arī labākos konkursam pieteiktos darbus varēs apskatīt ISSP izstādē Galerijā. 

Pieteikšanās tiešsaistes kursam "Ievads fotogrāfijā"

UZMANĪBU! Pieteikšanās kursam "Ievads fotogrāfijā" pagarināta līdz 8. aprīlim, kad arī notiks pirmā nodarbība.

Atvērta pieteikšanās ISSP Skolas 8 nedēļu intensīvajam kursam "Ievads fotogrāfijā", kas notiks tiešsaistē. Kurss paredzēts ikvienam fotogrāfijas interesentam, kas vēlas apgūt fotogrāfiskās domāšanas pamatus un kameras tehniskās iespējas, pildot praktiskus uzdevumus un piedaloties radošās nodarbībās. Dalībniekiem būs iespēja iespēja saņemt padomus un atgriezenisko saiti no pasniedzējiem Ivetas Gabaliņas un Sandija Ruļuka visā kursa garumā.

Artist talk :: Belarusian photographers in Riga

Trešdien, 17. martā plkst 18:30 aicinām uz tiešsaistes tikšanos ar trīs baltkrievu fotogrāfiem, kas patlaban uzturās ISSP Rezidencē Rīgā - Iharu Hančaruku, Maksimu Saričevu un Violetu Savčits. Viņi pievērsīsies fotogrāfu pieredzēm un fotogrāfijas lomai šajā vēsturiski nozīmīgā brīdī Baltkrievijā, un dalīsies gan ar neseno notikumu dokumentācijām, gan ar personīgiem projektiem, kas tapuši pašreizējās pilsoniskās protesta kustības kontekstā. 

On 17 March 18:30, we invite to artist talk by three Belarusian photographers currently taking part in the ISSP Residency in Riga – Ihar Hancharuk, Maxim Sarychau and Violetta Savchits. They will focus on photographer's experiences and the role that photography plays in this particular historical time in Belarus and will show a selection of images documenting the recent events, as well as recent personal projects.