Ieva Raudsepa

It Could Just Swallow You Up

Jaunās latviešu mākslinieces Ievas Raudsepas video darbs “Tā varētu tevi arī aprīt” ir daļēji fiktīvs, daļēji dokumentāls stāsts, kas norisinās uz prāmja kaut kur starp Rīgu un Stokholmu. Tā galvenie varoņi ir trīs jaunieši, kuri meklē savu ceturto biedru, kas uz prāmja vairs nav atrodams. Meklējot draugu, jaunieši klīst pa prāmi un nokļūst pa vidu dažādām tur piedāvātajām izklaidēm.

The semi-fictional, semi-documentary video piece "It Could Just Swallow You Up" by Latvian artist Ieva Raudsepa takes place on a ferry between Riga and Stockholm. The three main characters of the video are looking for their fourth friend, who went outside for a smoke, but now seems to be lost in a place where it is not possible to get lost. While looking for their friend, the young people wander through the ferry and get caught up in the various entertainment options it offers.