Kopā un atsevišķi / Together and Apart

Daudzdzīvokļu namiem veltītā izstāde “Kopā un atsevišķi” piedāvās iepazīties ar daļu no ekspozīcijas “Together and Apart”, kas 2018. gadā pārstāvēja Latviju Venēcijas arhitektūras biennālē. Izstādi papildina jauna grāmata par daudzdzīvokļu namu arhitektūru Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā.

The exhibition «Together and Apart» will represent a part of the Latvian national contribution to the Venice Architecture Biennale in 2018. Alongside the exhibition a new book on the role of the architecture of apartment buildings in the economic, political, and social landscape of Latvia has been published.

Mājokļa jautājums ir viens no punktiem, kur arhitektūra vistiešākajā veidā saskaras ar politiskiem, sociāliem un ekonomiskiem apsvērumiem. Īpaši tas pamanāms daudzdzīvokļu namos — kaut arī savs dzīvoklis sniedz iespēju norobežoties no ārpasaules, tas vienmēr ir daļa no kopīgas struktūras — ēkas konstrukcijām, kaimiņu kopienas, enerģijas infrastruktūras un apkārtējās pilsētvides. Latvija ir viena no skrajāk apdzīvotajām teritorijām Eiropā, taču tās daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju īpatsvars ir visaugstākais — 66%. Iespējams, šī neparastā situācija jāuztver kā jauns sākuma punkts diskusijai par dzīvojamo namu arhitektūras lomu aktuālu demogrāfijas, vides un politikas izaicinājumu kontekstā.

Izstādē apskatāmas Reiņa Hofmaņa fotogrāfijas, kas ataino daudzdzīvokļu namus Latvijas pilsētās un laukos, kā arī četri konceptuāli arhitektūras maketi, kas vizualizē ikdienā neredzamus procesus un pievērš uzmanību mājokļu lomai aktuālu demogrāfijas, vides un politikas izaicinājumu kontekstā. Maketus veidojuši: māksliniece Darja Meļņikova, tēlnieks Ivars Drulle, dizainere Dita Pāne, arhitekts Mārtiņš Dušelis un scenogrāfe Šarlote Špihalska.

Līdz ar izstādes atklāšanu izdota arhitektu Evelīnas Ozolas un Matīsa Groskaufmaņa sastādīta grāmata “Kopā un atsevišķi: daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā”. Bagātīgi ilustrētais izdevums skaidro dzīvokļa lomu indivīda, valsts un tirgus attiecībās dažādos vēsturiskos periodos, mūsdienās un pārskatāmā nākotnē. Starp pētniecisko rakstu autoriem ir vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, arhitektūras kritiķe Ieva Zībārte, ekonomists Pēteris Strautiņš, arhitekte Linda Leitāne–Šmīdberga un abi grāmatas redaktori. Provokatīvākā daļa meklējama grāmatas beigās, kur vairāki arhitektūras praktiķi un apvienības piedāvā vizuālus komentārus par dzīvi kopā un atsevišķi nākamajā desmitgadē un pēc tās. Ar šo publikāciju redaktori cer aktualizēt diskusijas un projektus, kas padarītu pieejamu, kvalitatīvu un drosmīgu daudzdzīvokļu namu arhitektūru par ikdienu, ne izņēmumu no normas.

Foto - Ansis Starks

Foto - Ansis Starks

 

The housing question is where architecture most directly intersects with political, social, and economic concerns. This is especially notable in apartment buildings. On the one hand, an individual apartment offers isolation from the outside world. On the other hand, it implies interdependence within a larger structure, be it a building, a utility infrastructure, a residential community, or a governing framework. Latvia is one of the most sparsely populated regions of Europe, yet it has the highest share of population residing in apartment buildings — 66%. Perhaps this unusual situation should be seen as a new starting point for a discussion on the role of residential architecture in the context of current demographic, environmental and policy challenges.

The exhibition features a photography series by Reinis Hofmanis, depicting apartment buildings found in Latvia’s urban and rural landscapes, alongside four conceptual architecture models that visualise processes hidden to the eye yet with a large impact on housing. The models are created by artist Daria Melnikova, sculptor Ivars Drulle, designer Dita Pāne, architect Mārtiņš Dušelis, and scenographer Charlotte Spichalsky.

A new book has been published alongside the exhibition — «Kopā un atsevišķi: daudzdzīvokļu namu arhitektūra Latvijas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā ainavā» («Together and Apart: The Architecture of Apartment Buildings in the Economic, Political, and Social Landscape of Latvia» — in Latvian), edited by architects Evelīna Ozola and Matīss Groskaufmanis. The illustrated volume looks at the role of the apartment in the complex relationship between an individual, the state, and the market in various historical periods, today, and in the foreseeable future. The list of authors includes historian Mārtiņš Mintaurs, architecture critic Ieva Zībārte, economist Pēteris Strautiņš, researcher Renata Tyszczuk, as well as both editors of the book. Invited by the editors, several practicing architects and architecture offices have provided their speculations on life together and apart in the next decade and beyond. With this publication the editors hope to activate discussions and projects that would render affordable, high quality and brave residential architecture a common practice, not just an exception to the norm.

Izstādes kuratori / Exhibition curators: Matīss Groskaufmanis, Gundega Laiviņa, Evelīna Ozola, Anda Skrējāne

Fotogrāfijas / Photography: Reinis Hofmanis

Maketi / Architecture models: Ivars Drulle, Mārtiņš Dušelis, Darja Meļņikova, Dita Pāne, Charlotte Spichalsky

Rīkotāji  / Organisers: FOLD, ISSP

Izstādi atbalsta / The exhibition is supported by: VKKF, Vadims Reinfelds, Krāsu serviss, Valmiermuiža, Gardu muti


Foto - Ansis Starks

Latvijas dalību Venēcijas arhitektūras biennālē nodrošina Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

P. Sv. / Mon, Sun: slēgts/ closed
O. / Tue.: 12.00 – 18.00
T. / Wed: 12.00 – 20.00
C. Pt. S. / Thu, Fri, Sat.: 12.00 – 18.00

ISSP Galerija, Marijas 13 k-3, Berga Bazārs, Rīga, Latvija

Header image: Reinis Hofmanis