Supermarket 2021

Stockholm, Sweden

No 13. līdz 17. oktobrim ISSP Galerija piedalīsies Supermarket 2021 neatkarīgajā mākslas mesē , kas norisināsies Stokholmā, Zviedrijā. Tās apmeklētāji tiks iepazīstināti ar latviešu mākslinieces Līgas Spundes un mākslinieka Andreja Strokina darbiem.

From October 13 to 17, the ISSP Gallery will participate in the Supermarket 2021 independent art fair, taking place at Stockholm, Sweden. This time, the ISSP Gallery will offer visitors an opportunity to get to know works by Latvian artists Liga Spunde and Andrejs Strokins. 

:: LV ::

No 13. līdz 17. oktobrim ISSP Galerija piedalīsies Supermarket 2021 neatkarīgajā mākslas mesē , kas norisināsies Stokholmā, Zviedrijā. Tās apmeklētāji tiks iepazīstināti ar latviešu mākslinieces Līgas Spundes un mākslinieka Andreja Strokina darbiem.

 “Supermarket” - Stokholmas Neatkarīgā Mākslas mese ir starptautisks mākslas tigrus, kas pulcē mākslinieku veidotas iniciatīvas. Tajā var iepazīties ar mākslinieku veidotām  galerijām, mākslinieku kolektīviem un citām neatkarīgām mākslinieku aktivitātēm pasaulē. Galvenais meses uzsvars tiek likts uz unikālu māklas projektu iepazīstināšanu, veidotu sadarbības iespējas starp lokāliem un starptautiskiem mākslas tīkliem un stiprinātu neatkarīgu mākslas institūciju pastāvēšanu. Mākslas mesi papildina plaša publiskā programma, kas ietver diskusijas un izstādīto mākslinieku performances.  

Plašāka informācija par “Supermarket”: https://supermarketartfair.com

:: ENG ::

From October 13 to 17, the ISSP Gallery will participate in the Supermarket 2021 independent art fair, taking place at Stockholm, Sweden. This time, the ISSP Gallery will offer visitors an opportunity to get to know works by Latvian artists Liga Spunde and Andrejs Strokins. 

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair is an international art fair for artist-run initiatives. Supermarket is dedicated to exhibiting artist-run spaces, artists’ collectives, nomadic spaces and independent artists’ initiatives of all shapes and from around the world. The key aim is to display unique projects, create opportunities for new local and international networks and share the strengths of the independent art world with a large audience. The art fair exhibition is accompanied by the public Talks and Performance programme with invited performance artists and speakers from Sweden and abroad. Supermarket takes place annually in Stockholm, Sweden.

More about Supermarket:  https://supermarketartfair.com

ISSP Galerijas dalību "Supermarket" atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
ISSP Galerija kopš 2020. gada 6. oktobra ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2020/80 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Header image: Līga Spunde - The Sims. A Very Boring Game.