Ieva Raudsepa

It Could Just Swallow You Up

Jaunās latviešu mākslinieces Ievas Raudsepas video darbs “Tā varētu tevi arī aprīt” ir daļēji fiktīvs, daļēji dokumentāls stāsts, kas norisinās uz prāmja kaut kur starp Rīgu un Stokholmu. Tā galvenie varoņi ir trīs jaunieši, kuri meklē savu ceturto biedru, kas uz prāmja vairs nav atrodams. Meklējot draugu, jaunieši klīst pa prāmi un nokļūst pa vidu dažādām tur piedāvātajām izklaidēm.

The semi-fictional, semi-documentary video piece "It Could Just Swallow You Up" by Latvian artist Ieva Raudsepa takes place on a ferry between Riga and Stockholm. The three main characters of the video are looking for their fourth friend, who went outside for a smoke, but now seems to be lost in a place where it is not possible to get lost. While looking for their friend, the young people wander through the ferry and get caught up in the various entertainment options it offers.

Video darbs “Tā varētu tevi arī aprīt” ir daļēji fiktīvs, daļēji dokumentāls stāsts, kas norisinās uz prāmja kaut kur starp Rīgu un Stokholmu. Tā galvenie varoņi ir trīs jaunieši, kuri meklē savu ceturto biedru, kas uz prāmja vairs nav atrodams. Meklējot draugu, jaunieši klīst pa prāmi un nokļūst pa vidu dažādām tur piedāvātajām izklaidēm.

Izstādes atklāšanā tiks prezentēta arī Ievas Raudsepas jaunā fotogrāmata “Kruīzā”. Tajā apkopotas uz šī paša prāmja uzņemtās fotogrāfijas no 2014. un 2016. gadam. “Kad mācījos vidusskolā, bieži devāmies braucienos kopā ar draugiem. Tas ir populārs jauniešu vidū, jo dod iespēju tikt projām no vecākiem un policistiem, kas izrakstītu protokolu par smēķēšanu. Mūs pievilka tā bezgaumība un brīvā atmosfēra,” stāsta Ieva. Pāris gadus vēlāk viņa atgriezās uz prāmja ar fotoaparātu, portretējot savus vienaudžus un dokumentējot tā plašo piedāvājumu - karaoki, vakara šovu ar koncertiem un deju uzvedumiem, azartspēles, loterijas un diskotēku.

Ieva Raudsepa (Latvija) šogad absolvēja Kalifornijas Mākslas institūtu ASV (CalArts). Savos darbos galvenokārt izmanto fotogrāfiju, video un tekstu, pievēršoties starpstāvoklim starp Austrumiem un Rietumiem, jaunību un pieaugšanu. Ieguvusi bakalaura grādu filozofijā Latvijas Universitātē, mācījusies ISSP Skolā un piedalījusies dažādās ISSP meistarklasēs. Viņas darbi izstādīti Calvert 22 Foundation Londonā un Rīgas Fotomēneša ietvaros, publicēti i-D, YET, The Guardian, Wallpaper, Latvijas fotogrāfijas gadagrāmatā un citviet. “Tā varētu tevi arī aprīt” būs viņas pirmā personālizstāde Rīgā.

----
ENG

The semi-fictional, semi-documentary video piece "It Could Just Swallow You Up" takes place on a ferry going in between Riga and Stockholm. The three main characters of the video are looking for their fourth friend, who went outside for a smoke, but now seems to be lost in a place where it is not possible to get lost. While looking for their friend, the young people wander through the ferry and get caught up in the various entertainment options it offers.

The evening is also the opening of Ieva Raudsepa's new photobook "Cruise", consisting of photographs taken on the ferry between 2014 - 2016. “I used to go on this ferry a lot with my friends when I was in high school," Raudsepa remembers. "This is something young people like to do because you can get away from your parents and the police who would write you tickets for smoking underage. We were always attracted by how loose everything was on the ferry.” A few years later she returned to the ferry with a camera, creating portraits of her peers and documenting the scene - karaoke, an evening show of concerts and dance performances, gambling, lotteries and the disco.

Ieva Raudsepa (Latvia) received an MFA from the California Institute of Arts (USA) this year. In her work she uses mainly photography, video and text, focusing on the liminal state between East and West, youth and growing up. Has received a BA in Philosophy from the University of Latvia, graduated from the ISSP School and taken part in various ISSP masterclasses.. Her work has been exhibited at the Calvert 22 Foundation in London, Riga Photomonth, published in i-D, YET, The Guardian, Wallpaper, Latvian Photography Yearbook. “It Could Just Swallow You Up” is her first solo exhibition in Riga.

Actors/ aktieri: Frederiks Anosovs, Sabīne Marija Cveiģele, Elizabete Šatalova
Cinematographer/ operators: Reinis Aristovs
Sound design / skaņas dizains: Miķelis Putniņš
Producer/ producente: Madara Šulce
Graphic design / grafikas dizains: HOMI - Lea Michel & Christian Hofer (CH), Līga Spunde
Exhibition curator/ izstādes kuratore: Evita Goze

Book design/ grāmatas dizains: HOMI - Lea Michel & Christian Hofer (CH)
Publisher/ izdevniecība: Milda Books


ISSP Galerija, Milda Books un Ieva Raudsepa pateicas par atbalstu / The ISSP Gallery, Milda Books and Ieva Raudsepa are grateful for the support of: Vadims Reinfelds, VKKF, SONY, Arctic Paper, Green Print, Lucinda Trask, Līga Spunde, Dainis Pudelis, Pauls Raudseps, Normunds Grīslis, and all the supporters of the crowdfunding campaign.

P. Sv. / Mon, Sun: slēgts/ closed
O. / Tue.: 12.00 – 18.00
T. / Wed: 12.00 – 20.00
C. Pt. S. / Thu, Fri, Sat.: 12.00 – 18.00

ISSP Galerija, Marijas 13 k-3, Berga Bazārs, Rīga, Latvija