• Sv., P. slēgts
  • ​O., C., P., S. 12.00 – 18.00
  • T. – 12.00 – 20.00
  • Mon., Sun. closed
  • ​Tue., Th., Fri., Sat. 12.00 – 18.00
  • Wed. – 12.00 – 20.00

Diāna Tamane

Rokas stiepiena attālumā / Within Arm’s Reach

Mākslinieces Diānas Tamanes darbu izejmateriāls ir sadzīviski notikumi, kuru galvenie varoņi ir viņas ģimene un pati, un viņa bieži aicina ģimenes locekļus kļūt par darbu līdzautoriem. Izstādē “Rokas stiepiena attālumā” apskatāms apjomīgs skaits mammas, kravas šoferes, zīmējumu, kas tapuši pārvadājot preces visapkārt Eiropai, un video darbs “Vēstules no mammas III, Mišaņa”, kurā mijas mammas un meitas uzņemtie video.

In artist Diāna Tamane’s work, everyday events are a source of inspiration, with herself and her family as the main characters. Often, her relatives also become co-authors. The exhibition “Within Arm’s Reach” features an extensive series of her mothers’ drawings, created while distributing various goods around Europe, and a video work “Letters from Mom III, Mishanya”.