Valley of the Strange :: Parallel

José Alves, Cihad Caner, Federico Ciamei, Ela Polkowska, Rocco Venezia, Ana Zibelnik

The Parallel Photo Platform exhibition in Riga highlights six emerging European artists who use photography to explore the boundaries of time and the disruption of the ordinary. The exhibition considers the role of the image in navigating past and present, while questioning how photography and film can defamiliarize our everyday encounters with the world. Curator - Eric Lawton (US)

Parallel fotogrāfijas platformas izstāde Rīgā apvieno sešus jaunus Eiropas māksliniekus, kuri caur fotogrāfiju pēta laika robežas un to, kā ikdienišķais kļūst īpatnējs. Izstāde aplūko attēlu lomu pagātnes un tagadnes izpratnē, vienlaikus izceļot to, kā fotogrāfija un video ļauj ikdienu saredzēt citā, nepazīstamā gaismā. Kurators - Eriks Lotons (ASV)