Vanities: Still life photography workshop with Cristina Molina

Vanities: Still life photography workshop with Cristina Molina
16 - 17 July 2022
Elkas kalna saimniecība

(ENG below)
--------------
Mākslinieces Kristīnas Molīnas vadītajā fotodarbnīcā “Iedomības” tiks citēta 16. gadsimta holandiešu vanitas glezniecības tradīcija, kurā tika attēloti simboliski elementi, lai atgādinātu skatītājam par dzīves pārejošo dabu. Domājot par iedomību kā pašrefleksijas aktu, šī praktiskā divu dienu darbnīca mudinās dalībniekus pārdomāt klusās dabas tradīciju un izmantot personiskus un/vai atrastus priekšmetus, lai veidotu un fotografētu kompozīcijas.

Kristīna Molīna ir vizuālā māksliniece no Maiami subtropu reģioniem, viņa pašlaik dzīvo un strādā Ņūorleānā. Abas šīs nedrošās teritorijas ir tematiski ietekmējušas mākslinieces praksi. Molīnas mākslas darbi, kas aptver performances, videoinstalācijas, fotogrāfijas un tekstila dizainu, tiek veidoti gan reālās, gan iedomātās neaizsargātās ainavās. Izmantojot maģiskā reālisma valodu, viņas darbi pārveido un centralizē maz zināmus naratīvus, lai apgāztu dominējošo vēsturi. 

Norises plāns:
1. diena
Rīts: Iepazīstināšana ar darbnīcas norises gaitu, dažādu autoru darbu apskate;
Pēcpusdiena: Darbs kompozīcijām un fotogrāfēšana; 
Vakars: Fotogrāfiju apskate un rediģēšana.

2. diena
Rīts: Darbs ar fotogrāfijām, attēlu apstrāde;
Pēcpusdiena: Atgriezniskās saites sesija.

Dalībai darbnīcā nepieciešams:
Fotokamera + statīvs
Klēpjdators ar fotogrāfiju rediģēšanas programmu (ja ir tāda iespēja)

Papildu materiāli līdzņemšanai (ieteicami):
Papīrs (var būt ar rakstiem).
Objekti, kas šķiet pašam māksliniekam svarīgi (piemēram, ģimenes fotogrāfijas, talismani, piemiņas lietas, relikvijas
utml.)
Gaismas objekti (piemēram, spoguļi, kristāli, stikls, prizmas).
Atrasti materiāli no darbnīcas teritorijas (piemēram, augu atgriezumi, augsne, ziedi, sēklas, čaumalas utt.).

Dalības maksa: 20 Eur (par naktsmājām un teritorijas izmantošana) + 10 Eur (pārtikas iegādei kopīgai ēdiena gatavošanai).

Norises vieta: Elkas kalna saimniecība, Māļi
Koordinātes: GPS: 57.0838, 25.5916

Lūdzu, piesakieties uz darbnīcu, rakstot liga@issp.lv. Grupai ir ierobežots vietu skaits.

Kristīna Molīna šobrīd atrodas “A Structure Envisioned for Changing Circumstances” rezidenču programmā, kuru atbalsta ASV vēstniecība Latvijā.

-----------
:: ENG ::

The photography workshop Vanities led by artist Cristina Molina will cite the tradition of Dutch Vanitas painting in the 16 th century in which symbolic elements were depicted to remind the viewer of the fleeting nature of life. Thinking of vanity as an act of self-reflection, this hands-on two day workshop will encourage participants to rethink the still-life tradition and use personal and/or found objects to create compositions for photographs.

Cristina Molina is a visual artist who hails from the subtropics of Miami and currently lives and works in New Orleans – two precarious terrains that have thematically influenced her practice. Spanning performance, video installation, photography, and textile design, Molina’s artwork is set amongst vulnerable landscapes both real, and imagined. Using the language of magical realism, her artworks reshape and centralize little-known narratives to upend dominant histories.

Schedule:
Day 1
Morning: Introduction to workshop, review of artist examples for inspiration;
Afternoon: Begin arranging still-life compositions and making photographs;
Evening: Review photographs and make initial edits.

Day 2
Morning: Continue making photographs, finishing touches on editing;
Afternoon: Feedback session.

Things to bring:
Camera + Tripod
Laptop computer with photo editing software (if possible)

Suggested objects:
Patterned or solid fabrics or paper.
Objects that the artist finds meaningful (such as family photos, heirlooms, lucky charms, talismans, keepsakes…).
Luminous objects (such as mirrors, crystals, glass, prisms).
Found materials from workshop site (such as plant trimmings, soil, flowers, seeds, shells…).

Participation fee: 20 Eur (for accommodation and use of the territory) + 10 Eur (for the purchase of food for joint cooking).

Location: Elkas kalna saimniecībā, Māļi
Coordinates: GPS: 57.0838, 25.5916

Please sign up for the workshop by writing to liga@issp.lv . The workshop has a limited capacity of people.

Cristina Molina is currently in a residency program “A Structure Envisioned for Changing Circumstances”, supported by the USA Embassy in Latvia.