Kamera kā instruments redzamā izpētei. Aleksandrs Gronskis & Ksenija Babuškina

Kamera kā instruments redzamā izpētei. Darbnīca ar fotogrāfiem Aleksandru Gronski & Kseniju Babuškinu
1 diena || 24.03.2018 || 12.00 - 19.00 || 10 dalībnieki
ISSP Telpa, Berga Bazārs

--------------------

Камера как инструмент исследования видимого. Воркшоп с фотографами Александром Гронским и Ксенией Бабушкиной
1 день || 24 марта || 12:00 - 19:00 || 10 участников
ISSP, Базар Берга

Tuvojoties izstādes “Schema” atklāšanai, ISSP Galerija aicina pieteikties uz izstādes autoru Aleksandra Gronska un Ksenijas Babuškinas vienas dienas darbnīcu.
Autori piedāvā uzlūkot kameru kā instrumentu redzamā izpētei un pievērsties attēlu veidošanai kā azartiskai spēlei ar telpas un laika uztveri. Darbnīcas pirmajā daļā pasniedzēji kopā ar dalībniekiem pārrunās jaunus (vai labi aizmirstus vecos) veidus, kā strādāt ar fotogrāfisku attēlu, un diskutēs par to, kā mainās attēla uztvere atkarībā no konteksta, kurā tas ievietots.
Darbnīcas otrajā daļā tiks kopīgi apspriesti dalībnieku līdz šim veidotie projekti.

ALEXANDER GRONSKY (1980) 
Mākslas fotogrāfijas gadatirgū Paris Photo Gronskis tika pieteikts kā igauņu fotogrāfs, jo ir dzimis Tallinā. Fotografējot Japānu, viņš pārstāv Latviju, jo ir dzīvojis Rīgā. Gronskis viegli šķērso robežas – ne vien žanru, bet arī ģeogrāfiskās. Gronskis saņēmis vairākus nozīmīgus apbalvojumus: Foam Paul Huf Award, Aperture Portfolio Prize, World Press Photo, Linhof Young Photographer Award, Krievijas balvu “Inovācija”, kā arī nominētis Kandinska balvai. Mākslinieka darbi izstādīti visā pasaulē, tie iekļauti muzeju un privātkolekcijās. Patlaban mākslinieks dzīvo Maskavā. www.alexandergronsky.com/

KSENIA BABUSHKINA (1988) 
Socioloģe, māksliniece un pasniedzēja Ksenija Babuškina pēta mūsdienu vizuālo kultūru un veido fotogrāfijas izglītības programmas. Nesen sākusi pētīt videoblogošanas fenomenu. Dzimusi un augusi Sanktpēterburgā, dzīvo un strādā Maskavā.

Dalības maksa: 20 EUR
Darbnīcas valodas: angļu, krievu

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikties dalībai darbnīcā līdz 22. martam, rakstot uz office@issp.lv ar īsu informāciju par sevi, un pievienojot mājaslapas adresi vai portfolio (līdz 15 attēliem). Vēstules temata rindiņā, lūdzu, norādiet Kamera kā instruments.

--------------------

В преддверии выставки «Schema» галерея ISSP приглашает принять участие в однодневном воркшопе авторов выставки Александра Гронского и Ксении Бабушкиной.
Авторы предлагают рассмотреть камеру как инструмент для исследования видимого и подойти к созданию изображения как к игре вокруг восприятия пространства и времени. В первой части воркшопа Александр и Ксения вместе с участниками обсудят новые (хорошо забытые старые) способы работы с фотографическим изображением и то, как меняется восприятие изображения в зависимости от контекста, в который это изображение помещено.
Вторая часть воркшопа будет посвящена совместному обсуждению портфолио участников. 

Александр Гронский (1980) 
На Международной выставке искусства фотографии Paris Photo Александр Гронский был представлен как эстонский фотограф, очевидно, потому что родился в Таллине. Японию он снимал от лица Латвии, так как какое-то время жил в Риге. Александр легко переходит границы — не только жанровые, но и географические. Работы Александра Гронского были удостоены наград Foam Paul Huf Award, Aperture Portfolio Prize, World Press Photo, Linhof Young Photographer Award, российской премии «Инновация», номинировались на премию Кандинского. Работы успешно экспонируются по всему миру и находятся в музейных и частных коллекциях. На данный момент художник живёт в Москве.

Ксения Бабушкина (1988) 
Социолог, художник и преподаватель Ксения Бабушкина занимается исследованием современной визуальной культуры и курирует образовательные программы по фотографии. С недавних пор проводит исследования, посвящённые феномену видеоблогинга. Родилась и выросла в Санкт-Петербурге, живёт и работает в Москве.

Стоимость участия: 20 eur
Язык воркшопа: английский, русский

Так как размер группы ограничен, просим записаться на участие в воркшопе до 22 марта. E-mail: office@issp.lv.  В письме просьба вкратце рассказать о себе и указать ссылку на домашнюю страницу либо приложить портфолио (до 15 работ). В  теме письма, пожалуйста, укажите «Камера как инструмент».