ISSP 2015 FINAL EXHIBITION // ISSP 2015 NOSLĒGUMA IZSTĀDE
09.08. – 20.09.2015
Kuldīga Arts House, Kuldīga Town Library 

ENG ::

From 1 - 9 August in Pelči, Kuldīga district, 73 photographers from 23 countries and 9 local young people participated in the ISSP 2015. Throughout the week, participants worked on individual photo projects under the guidance of internationally renowned teachers within seven workshops. Each of the workshops offered a different perspective on the medium of photography:

Workshop No. 1 – Storytelling: Truth, Fiction and Collage Jim Goldberg (US)
Workshop No. 2 – The Narrative Portrait, Alessandra Sanguinetti (US)
Workshop No. 3 – Human Nature, Anna Fox in cooperation with Andrew Bruce (UK)
Workshop No. 4 – Experiencing Landscape, Alexander Gronsky (RU/LV)
Workshop No. 5 – Before Photography: A Study of Camera Obscura, Takashi Homma (JP)
Workshop No. 6 – A Crash Course in Photobook Making, Alex Bocchetto (IT/UK) and Nico Baumgarten (DE)
Workshop No. 7 – Into the Wild (workshop for Kuldīga region young people) Vika Eksta (LV) and Vincen Beeckman (BE)

The exhibition presents the collection of photo-series, dummy books and multimedia works produced during the ISSP 2015. The outcome celebrates the diversity of a creative approaches in photography and is at the same time a tribute to both the host town of Kuldīga and Pelči village.

LV ::

No 1. līdz 9. augustam Kuldīgā, Pelču pilī norisinājās Starptautiskā Fotogrāfijas vasaras skola (ISSP), kurā meistarklases fotogrāfijas studentiem pasniedz starptautiski atzīti fotogrāfijas pasniedzēji. Nedēļas garumā 73 fotogrāfi no 23 valstīm un 9 vietējie jaunieši strādāja pie individuāliem fotoprojektiem septiņās dažādās meistarklasēs, kura katra piedāvāja atšķirīgu skatījumu uz fotogrāfijas mediju un tā iespējam.

Meistarklase Nr.1. Stāsta veidošana: patiesība, fikcija un kolāža, Džims Goldbergs (US)
Meistarklase Nr.2. Naratīvais portrets, Alesandra Sanguineti (US)
Meistarklase Nr.3. Cilvēka daba, Anna Foksa sadarbībā ar Endrjū Brūsu (UK)
Meistarklase Nr.4. Piedzīvojot ainavu, Aleksandrs Gronskis (RU/LV)
Meistarklase Nr.5. Pirms fotogrāfijas: Camera Obscura studijas, Takaši Homa (JP)
Meistarklase Nr.6. Īss kurss fotogrāmatu veidošanā, Alekss Boketo (IT) un Niko Baumgartens (DE)
Meistarklase Nr.7. Ceļojums uz.., Vincens Bēkmans (BE), Vika Eksta (LV)

Izstādē apkopota ISSP laikā radīto foto-sēriju, pašpublicēto grāmatu un multimediju darbu kolekcija, kas apliecina fotogrāfijas kā medija radošo potenciālu, un vienlaicīgi ir arī veltījums Kuldīgas un Pelču ciemata iedzīvotājiem.

Thanks to our partners and supporters: KKF, Kuldīga district council, The Embassy of the USA, EU-Japan Foundation, Higashikawa – Town of Photography, EPSON, BZG.lv, iDeal, SONY, Antalis as well as YET, FK, GUP and VETO magazines.