ISSP 2014 FINAL EXHIBITION // ISSP 2014 NOSLĒGUMA IZSTĀDE
10.08. – 14.09.2014
Kuldīga Arts House, Kuldīga Town Library, 1905.gada ielā 6

ENG ::

From 2 – 10 August in Pelči, Kuldīga district, 71 photographers from 25 countries and 12 youngsters from the area participated in the International Summer School of Photography 2014 or ISSP. Throughout the week, participants worked on individual photo projects under the guidance of internationally renowned teachers within seven workshops. Each of the workshops offered a different perspective on the medium of photography:

Workshop No. 1 – Collaborating with the so-called Real World – by Mark Steinmetz (US)
Workshop No. 2 – Photography as a Subversive Tactic – by Yurie Nagashima (YP)
Workshop No. 3 – Portraits on the Edge of the Light – by Antonin Kratochvil (CZ)
Workshop No. 4 – Photographing the Past – by Simon Norfolk (UK)
Workshop No. 5 – Multimedia Storytelling – by Adrian Kelterborn (CH)
Workshop No. 6 – The Photobook: from Idea to Completion – by Rafal Milach (PL) and Ania Nalecka (PL), in cooperation with Nico Baumgarten (DE)

The exhibition presents the collection of photo-series, dummy books, video and multimedia works produced during the ISSP 2014. The outcome celebrates the diversity of a creative approaches in photography and is at the same time a tribute to both the host town of Kuldīga and Pelči village.

LV :: 

No 2. līdz 10. augustam Kuldīgā, Pelču pilī norisinājās Starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola (ISSP), kurā meistarklases fotogrāfijas studentiem starptautiski atzīti fotogrāfijas pasniedzēji. Nedēļas garumā 71 fotogrāfs no 25 valstīm un 12 vietējie jaunieši strādāja pie individuāliem fotoprojektiem septiņās dažādās meistarklasēs, kur katra piedāvāja atšķirīgu skatījumu uz fotogrāfijas mediju un tā iespējam:  

Meistarklase Nr.1. Sadarbībā ar ‘tā saucamo’ realitāti - pasniedzējs: Marks Stainmecs (US)
Meistarklase Nr.2. Fotogrāfija kā subversīva stratēģija: pārtopot par Citu - pasniedzēja: Jurī Nagasima (YP)
Meistarklase Nr.3. Portreti uz gaismas robežas - pasniedzējs: Antoņins Kratočvils (CZ)
Meistarklase Nr.4. Fotografējot pagātni - pasniedzējs: Saimons Norfolks (UK)
Meistarklase Nr.5. Multimediju stāstu veidošana - pasniedzējs: Adrians Kelterborns (CH)
Meistarklase Nr.6. Fotogrāmata: no idejas līdz realizācijai - pasniedzēji: Rafals Milahs (PL) un Anja Naļecka (PL), sadarbībā ar Niko Baumgartenu (DE)
Meistarklase Nr.7. Mans stāsts - pasniedzēji: Nedo Baļioni (IT), Luka Krivelari (IT), Viktorija Eksta (LV)

Izstādē apkopota ISSP laikā radīto foto-sēriju, pašpublicēto grāmatu, video un multimediju darbu kolekcija, kas apliecina fotogrāfijas kā medija radošo potenciālu, un vienlaicīgi ir arī veltījums Kuldīgas un Pelču ciemata iedzīvotājiem.

Visiting hours / darba laiki:
Wed-Sat from 10:00 - 18:00, Sun 10:00 - 16:00 (Mon., Tue. closed) /
Trešd.-Sestd. no 10:00 - 18:00, Svētdienās 10:00 - 16:00 (Pirmd., Otrd. ciet)