ISSP 2011 Exhibition in Riga
21.10.-03.11.2011. 

Goethe-Institut Riga, Torņa iela 1 (entrance fr. Klostera iela)

ENG ::

The International Summer School of Photography (ISSP) 2011 took place inPelči, Kuldīga District, for the sixth year in a row gathering together talented young photographers from all over the world. From 6 – 14 August, 71 participants from 22 countries worked on individual photo projects under the guidance of internationally renowned teachers within six workshops offering a comprehensive and diverse insight into photography:

1. Personal documentary: Interior – led by Michael Ackerman (Israel/US/Germany)
2. Kuldīga in Pop Latino – led by Marcos Lopez (Argentina)
3. Creative Documentary: Using Reality to Create Personal Fiction – led by Claudine Doury (France)
4. Who Else Am I – led by Arno Rafael Minkkinen (Finland/US)
5. Still Life as Critical Aesthetics – led by David Bate (UK)
6. Visual narratives: European Borderlines – led by Vanessa Winship, George Georgiou  (UK)

The exhibition presents a selection of photo-series and trial books produced during the ISSP. The collection gives tribute to students’ creative interpretations of the subjects as well as celebrates diversity of approaches to the medium. The exhibition contains works of 29 authors. The complete collection of ISSP final works (71 authors) is available in video format. The exhibition is complemented by a catalogue, which features works of all students.

On ISSP 2011 workshops and teachers:
Photographer Michael Ackerman and the participants of his workshop explored the ability of documentary photography to reflect the personal world view of its author. British photographer, writer and lecturer David Bate’s workshop focused on the visual language of still life as a form for critical aesthetics. The aim of the workshop by Claudine Doury, a french photographer known for her personal and emotional language in photography, was to reflect reality in stories made up by the participants - by using the environment and legends of Kuldīga, the participants composed fictional stories based on their own experience and fields of interest. The participants of workshop by reknown Finnish-American artist Arno Rafael Minkkinen dicovered completely new aspects of their personality using a documentary approach, as well as through creating fictional characters and stories. Definitive representative of Pop Latino photography Marcos Lopez offered participants of his workshop the chance to become familiar with his unique style in order to create an artistic depiction of the ISSP town Kuldīga. As part of the summer school, multiple international award winners Vanessa Winship and George Georgiou began the international project Visual Narratives: European Borderlines, during which 12 young photographers from Latvia, Turkey, Iceland and Portugal will work on long-term projects focusing on the exploration of the borderlines of Europe. 

LV ::

Jau sesto gadu Starptautiskā fotogrāfijas vasaras skola (International Summer School of Photography vai ISSP), kura no 6.-14. augustam norisinājās Pelču muižā pie Kuldīgas, pulcēja jaunus talantīgus fotogrāfus no visas pasaules. Nedēļas garumā zināšanas fotogrāfijā papildināja 71 dalībnieks no 22 valstīm, strādājot pie individuālajiem fotoprojektiem starptautiski atzītu pasniedzēju vadībā.ISSP 2011 piedāvāja sešas meistardarbnīcas ar daudzpusīgu ieskatu fotogrāfijā:

1. Personīgā dokumentālā fotogrāfija: iekšpasaule -Maikls Akermans (Michael Ackerman, IL/DE)

2. Pop Latino ienāk Kuldīga - Markos Lopezs (Marcos Lopez, AR)

3. Radošā dokumentālā fotogrāfija: realitātes izmantošana fikcijas radīšanai - Klodīne Dorī (Claudine Doury, FR)

4. Es esmu arī - Arno Rafaēls Minkinens (Arno Rafael Minkkinen, FI/US)

5. Klusā daba kritiskajā estētikā - Deivids Beits (David Bate, UK)

6. Vizuālie stāsti: Eiropas robežas - Vanesa Vinšipa, Džordžs Džordžio (Vanessa Winship, George Georgiou, UK)

Studentu mērķis fotoskolas laikā bija radīt individuālus fotoprojektus – autora sērijas darbnīcas tēmas ietvaros. Izstādei Gētes institūtā organizatori atlasijuši spilgtākās darbu sērijas. Atlase atspoguļo studentu māksliniecisko darbnīcas tēmas interpretāciju, kā arī fotogrāfijas medija plašo un inovatīvo pielietojumu. Kopumā ir izstādīti 29 autoru darbi. Studentu darbu pilna kolekcija (71 autors) ir apskatāma video formātā. Izstādi papildina ISSP 2011 katalogs, kur publicēti visu studentu darbi.

Par ISSP 2011 pasniedzējiem un meistardarbnīcām:
Fotogrāfs Maikls Akermans (Michael Ackerman) kopā ar meistarklases dalībniekiem pētīja dokumentālās fotogrāfijas spēju atklāt autora personisko pasaules uztveri.Spilgtākais Pop Latino fotogrāfijas virziena pārstāvis un pamatlicējs argentīnietis Markos Lopezs (Marcos Lopez) piedāvāja meistarklases dalībniekiem apgūt viņa īpašo stilu, lai radītu māksliniecisku tēlojumu par ISSP nometnes pilsētu Kuldīgu.Klodīne Dorī (Claudine Doury) pasaules atzinību iemantojusi, dokumentējot Centrālās Āzijas un Sibīrijas tautu likteņus, izmantojot personisku un emocionālu fotogrāfijas valodu. Dorī meistarklases mērķis bija atklāt realitāti dalībnieku izdomātos stāstos. Izmantojot pieejamo Kuldīgas apkārtnes vidi un leģendas, dalībnieki veidoja fiktīvus stāstus, balstoties pašu pieredzē un interesēs. Somu-amerikāņu mākslinieks Arno Rafaēls Minkinens (Arno Rafael Minkkinen) pasaules atzinību guvis ar saviem teju metafiziskajiem, melnbaltajā tehnikā veidotajiem pašportretiem. Viņa meistarklases dalībnieki atklāja pilnīgi jaunas savas personības iezīmes, izmantojot dokumentālo pieeju, kā arī radot izdomātus tēlus un stāstus. Britu fotogrāfs, rakstnieks un pasniedzējs Deivids Beits (David Bate) savā meistarklasē pievērsās klusajai dabai kā īpašai kritiskās estētikas valodas formai.Savukārt vairākkārtēji prestižu starptautisku balvu ieguvēji Vanesa Vinšipa (Vanessa Winship) un  Džordžs Džordžio (George Georgiou) vasaras skolas ietvaros aizsāka starptautisku projektu „Vizuālie stāsti: Eiropas robežas”(Visual narratives: European borderlines), kura laikā 12 jaunie fotogrāfi no Latvijas, Turcijas, Islandes un Portugāles strādās pie ilgtermiņa projektiem, pētot Eiropas robežas plašākā interpretācijā.

Authors / autori:

Workshop nr.1  – Personal documentary: Interior
Ivars Austers (LV)
Matteo Armellini (IT)
Michela Palermo (IT)

Workshop nr.2  – Kuldīga in Pop Latino
Marcos Lopes and students (group production)
Bjargey Ólafsdóttir (IS)
Diego Frangi (AR)
Dmitrijs Ščegoļevs (LV)
Elena Spasova (LV)
Karolina Wojtasik (PL)
Toms Norde (LV)

Workshop nr.3 – Creative documentary: Using Reality to Create Personal Fiction
Aija Bley (LV)
Alessandro Marchi (IT)
Anna Novikova (LV)
Ayaka Yamamoto (JP)
Evita Goze (LV)
Jana Romanova (RU)
Joanna Piotrowska (PL)

Workshop nr.4 – Who Else Am I
Annegien van Doorn (NL)
Daira Zālīte (LV)
Katrina Tang (EST)

Workshop nr.5 – Still Life as Critical Aesthetics
Alise Romeiko (LV)
Aral Cimcim (TR)
Līva Pavārniece (LV)
Mark Boyarsky (RU)
Michal Kawecki (PL)
Simone Gork (DE)

Workshop nr.6 – Visual narratives: European Borderlines
Ahmed Can Boyan (TR)
Ilze Vanaga (LV)

Visiting hours / darba laiki:
Mon-Fri 09:00 - 20:00
Sat 09:00 - 15:30