Pelču leģendas - darbnīca Pelču iedzīvotājiem

"Pelču leģendas" - foto darbnīca Pelču pagasta pieaugušajiem un senioriem
2016. gada 2. – 3 jūlijā un 6. – 14. augustā Pelčos, Kuldīgas novadā

Darbnīca notiks Starptautiskās Fotogrāfijas vasaras skolas (ISSP) ietvaros

Darbnīcas ietvaros tiks apzināti un apkopoti stāsti un leģendas no Pelču vēstures. Kopā ar dažāda vecuma Pelču pagasta iedzīvotājiem iestudēsim tos fotogrāfijās, izveidojot sēriju, kurā būtu pārstāvēti gan stāsti no pašu dalībnieku dzīves, gan vietējā folklora un vēsture. Darbnīcas laikā tapušās fotogrāfijas būs apskatāmas ne tikai ISSP izstādē Kuldīgā, bet arī Pelču pagastā pēc izstādes beigām. Darbnīcā aicinām piedalīties Pelču pagasta iedzīvotājus vecumā no astoņpadsmit līdz simts divdesmit gadiem. 

Darbnīcas grafiks:

    •    Pirmā darbnīcas dalībnieku tikšanās notiks 2. un 3. jūlijā Pelčos, "Pagrabiņā". Tās laikā apzināsim un pierakstīsim Pelču leģendas un izveidosim Pelču vēsturisko laika līniju, kurā atzīmēsim būtiskākos notikumus un spilgtākās personības Pelču vēsturē.
    •    ISSP laikā (6. - 14. augusts)  darbosimies ar grupas un individuālajām fotosesijām, kurās inscenēsim uzzinātos stāstus. Darbosimies arī ar dalībnieku atnestām vecām Pelču fotogrāfijām un kopīgi sagatavosim darbus izstādei.
    •    Darbnīcai būs fleksibls grafiks - tikšanās notiks laikos, kas būs ērtāki dalībniekiem. Tās neaizņems katru dienu, bet tikai dažas stundas katru dienu.
   
Pieteikšanās:

Lai pieteiktos darbnīcai, uzrakstiet e-pastu uz darbnica@issp.lv, zvaniet 29709277 (Anete Skuja) vai personiski sarunājiet ar darbnīcas pedagogiem līdz 20. jūnijam.

Pieteikumus gaidām no jebkura Pelču iedzīvotāja, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, un gatavs radoši iesaistīties grupas darbā! Darbnīca notiks latviešu valodā. Dalība ir bez maksas.

Darbnīcas pedagoģes:

Anete Skuja ir apguvusi fotogrāfiju Latvijas Kultūras koledžā un Viļņas Dizaina koledžā, pašreiz studē mākslas zinātni un vēsturi Latvijas Mākslas akadēmijā. Savos projektos viņa risina personīgas tēmas, nereti izmantojot kādus atrastus objektus vai ģimenes arhīva fotogrāfijas.

Vika Eksta ir vizuālā māksliniece, kas strādā, veidojot dokumentālus un inscenētus stāstus no jaunradītām fotogrāfijām un arhīva materiāliem. Piedalās izstādēs Latvijā un ārvalstīs. Absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas maģistrantūru.

 

Par atbalstu darbnīcai pateicamies Valsts kultūrkapitāla fondam, Kuldīgas novada Domei un Pelču pagasta pārvaldei.

 

Iedvesmai - Nostāsts par Pelču pili 

Pils ZA stūrī virs pirmā stāva loga atrodas bareljefs, kurā attēlota latvju virsaiša Līves, Līvenu cilts priekšteča galva. Ir nostāsts, kas vēsta, ka pils atklāšanas svinībās, kurās piedalījusies visa Kurzemes muižniecība, noticis starpgadījums. Kad vakara krēslā bija iecerēta grandioza uguņošana, raķešu sārtajā gaismā viesus esot satraukusi bareljefā attēlotā senlatviešu virsaiša drūmā sejas izteiksme, it kā zvērojošās acis. Šis starpgadījums esot izjaucis svētku noskaņu, viesi steigušies aizbraukt. Firsts Līvens licis nekavējoties izkalt šo nevēlamo bareljefu un tā vietā ievietot citu – ar skaistas jaunavas galvu. Šāds bareljefs ilgus gadus atradies pils bēniņos, vēlāk pazudis. Viskaislīgākais firsts Līvens bijis medībās, kad viņš vārda pilnā nozīmē trakojis. Piķierim bez žēlastības bijis jādzen suņi mežā, lai apmierinātu kaislā cilvēka vēlēšanos pēc zvēru asinīm. Tad vakaros bez apstājas plūduši Reinas vīni un dārgi šņabji.