Vika Eksta

Velnezers

Dažādi mīti un noslēpumi apvij Velnezeru - apaļu un dziļu ezeru ar ūdeni intensīvi zaļā krāsā, kas atrodas meža vidū Aglonas novadā. Vika Eksta necenšas atklāt patiesību, bet gan notvert Velnezera raksturu un īpatnējo pievilkšanas spēku.

Various myths and secrets surround Velnezers (Devil's Lake) - a round and deep lake with intensely green water, located in the middle of a forest in the Aglona district in Eastern Latvia. Vika Eksta does not seek to discover the truth, but rather to capture the nature of Velnezers and its peculiar magnetizing force.